Modules

Starterspakketten


Diensten


Branche


Organisaties


Producten


Externe Certificaten


Informatie

Naam

De Persgroep Nederland

Eindtermen

Je beschikt over voldoende kennis over de organisatie, de visie en het werk van De Persgroep Nederland om campagnes uit te kunnen voeren voor De Persgroep Nederland.

Module

Je bekijkt het lesmateriaal om alle benodigde kennis te vergaren om de toets te kunnen voltooien.

Toetsing

Je maakt een schriftelijke toets, bestaande uit 28 meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden, waarvan er telkens 1 goed is. De vragen en antwoorden worden in willekeurige volgorde aangeboden. Het is niet mogelijk om de toets te herkansen.

Slagingscriteria

Je beantwoordt minimaal 23 van de 20 vragen correct. Niet ingevulde vragen worden fout gerekend. Er geldt geen tijdslimiet voor de toets.

Betaling

Dit certificaat is gratis

Volgende