IMPROVERS

Module

Naam

VSO Nederland

Eindtermen

Je beschikt over voldoende kennis over de organisatie, de visie en het werk van VSO Nederland om campagnes uit te kunnen voeren voor VSO Nederland.

Module

Je bekijkt de website en leest het lesmateriaal van VSO om alle benodigde kennis te vergaren om de toets te kunnen voltooien.

Toetsing

Je maakt een schriftelijke toets, bestaande uit 26 meerkeuzevragen met 4 antwoordmogelijkheden, waarvan er telkens 1 goed is. De vragen en antwoorden worden in willekeurige volgorde aangeboden. Het is niet mogelijk om de toets te herkansen.

Slagingscriteria

Je beantwoordt minimaal 21 van de 26 vragen correct. Niet ingevulde vragen worden fout gerekend. Er geldt geen tijdslimiet voor de toets.

Informatie

Kosten

Deze module is gratis.

Betaling

Volg hiervoor de instructies op deze pagina.

Let op

Je ontvangt per e-mail een link naar de module. Je kunt de module onbeperkt bekijken en kunt de toets vervolgens 1x maken. Als je de toets niet behaalt dien je de module opnieuw aan te schaffen via deze pagina.

Betaling